Recykling

> Recykling

„NASZE TECHNOLOGIE CHRONIĄ ŚRODOWISKO NATURALNE”


Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, oznacza dla producentów polskich, akceptację tych samych standardów ochrony środowiska naturalnego. Aktualnie, jest podział producentów na stosujących technologie czystej produkcji i producentów, którzy w oparciu o środki pomocowe w ramach funduszy strukturalnych, będą zmierzać do sukcesywnej zmiany technologii produkcji przyjaznej środowisku naturalnemu. Jest to kwestia czasu i środków finansowych. Jednak problem nadmiernego obciążenia wysypisk śmieci, rosnących kosztów ich eksploatacji, niedoinwestowania w zakresie urządzeń do segregacji, recyklingu, unieszkodliwiania i degradacji odpadów komunalnych oraz przemysłowych będzie istniał jeszcze długo, stąd nasza firma „projektowo-produkcyjna” sukcesywnie włącza do swej oferty handlowej coraz nowsze rozwiązania konstrukcyjne; linii technologicznych, a także indywidualnie pracujących maszyn i urządzeń.


AKTUALNIE OFERUJEMY:


Urządzenia i linie technologiczne do: segregacji, sortowania, rozdrabniania i utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych:

1. Stacjonarne linie sortownicze do segregacji i sortowania odpadów komunalnych oraz przemysłowych. W zależności od potrzeb ekspolotacyjnych użytkownika linia może być wyposażona w zespół przenośników celowych, nieckowych, zgrzebłowych, sortujących, a ponadto, w rozrywacz worków, przesiewacz wibracyjny, separator magnetyczny, kabinę sortowniczą, specjalistyczne urządzenia do recyklingu.