Recykling odpadów za pomocą kruszarek

> Recykling

„NASZE TECHNOLOGIE CHRONIĄ ŚRODOWISKO NATURALNE”

 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza dla producentów polskich akceptację tych samych standardów ochrony środowiska naturalnego. Aktualnie istnieje podział producentów na stosujących technologie czystej produkcji i producentów, którzy w oparciu o środki pomocowe w ramach funduszy strukturalnych będą zmierzać do sukcesywnej zmiany technologii produkcji, przyjaznej środowisku naturalnemu. Jest to kwestia czasu i środków finansowych. Jednak problem nadmiernego obciążenia wysypisk śmieci, rosnących kosztów ich eksploatacji, niedoinwestowania w zakresie urządzeń do segregacji, recyklingu, unieszkodliwiania i degradacji odpadów komunalnych oraz przemysłowych będzie istniał jeszcze długo, stąd nasza firma „projektowo-produkcyjna” sukcesywnie włącza do swej oferty handlowej coraz nowsze rozwiązania konstrukcyjne; linie technologiczne, a także indywidualnie pracujące maszyny i urządzenia, takie jak różnego rodzaju kruszarki.


AKTUALNIE OFERUJEMY:


1. Stacjonarne linie sortownicze do segregacji i sortowania odpadów komunalnych oraz przemysłowych. W zależności od potrzeb ekspolotacyjnych użytkownika, linia może być wyposażona w zespół przenośników celowych, nieckowych, zgrzebłowych, sortujących, a ponadto w rozrywacz worków, przesiewacz wibracyjny, separator magnetyczny, kabinę sortowniczą, specjalistyczne urządzenia do recyklingu. Idealnie sprawdzają się do tego kruszarki, np. kruszarki stożkowe, które bardzo drobno miażdżą materiał budowlany.